شاتوت ، خرید تو سه سوت !

اجناس دولتی

موجودی امروز به پایان رسیده است

مرغ دولتی گرم 2عددی

( 2عدد مرغ کیلویی 24900 ) - 110,000 تومان
خرید محصول
موجودی امروز به پایان رسیده است

برنج هندی دولتی (کیلویی 19300)

( گونی 10 کیلویی ) - 193,000 تومان
خرید محصول
موجودی امروز به پایان رسیده است

مرغ دولتی گرم شمال

( یک عدد مرغ 2کیلویی (کیلویی 32/300) ) - 64,500 تومان
خرید محصول
موجودی امروز به پایان رسیده است

ران مجلسی تنظیم بازار

( کیلو گرم ) - 34,900 تومان
خرید محصول
موجودی امروز به پایان رسیده است

قند ابرار

( دو و نیم کیلویی ) - 34,670 25%
( دو و نیم کیلویی ) - 26,003 تومان
خرید محصول
موجودی امروز به پایان رسیده است

شکر دولتی

( عدد ) - 15,600 15%
( عدد ) - 13,260 تومان
خرید محصول
موجودی امروز به پایان رسیده است

مرغ منجمد دولتی 2 عددی

( دو عددی(کیلویی 20500) ) - 76,000 تومان
خرید محصول

چای زرین شمال

( 800گرمی (کیلویی 180/000) ) - 145,000 تومان
خرید محصول

چای قلم شمال

( 560گرمی(کیلویی 160/000) ) - 90,000 تومان
خرید محصول